Čaj
  zpět    domu   vpřed 
 

Čajovník zdroj čaje

Původ dnešního čajovníku je bezpochyby v čajovníku planém. Botanicky je čajovník řazen do rodu Camellia, čeleď Theaceas. Pro pěstování mají dnes největší význam čajovník čínský a čajovník asámský. Dlouholetým šlechtěním a křížením výše jmenovaných druhů dnes existuje celá řada odrůd, které jsou přizpůsobovány podmínkám.

Čajovník čínský /Camellia sinensis/ je drobnolistá keřovitá rostlina. Je pěstován a šlechtěn již více než 2 300 let. Divoce rostoucí dosahuje až 6-ti metrů výšky, je poměrně mrazuvzdorný. Čajovník asámský /Camellia assamica/ listy má až 2x tak velké než čajovník čínský. Šlechtěn a pěstován je teprve od poloviny 19. století kdy byl objeven jako nový rostlinný druh. Jako divoká rostlina dosahuje výšky až 15-ti metrů.

Rostlině se daří v širokém zeměpisném pásmu. To umožňuje především velká přizpůsobivost a relativně skromné nároky na podnebí a půdu. Díky těmto vlastnostem je pěstována jak v tropických nížinách, i v nadmořských výškách nad 2 000 metrů. Je pěstována ze semen, či v poslední době stále častěji z řízků. Mezi 2. a 3. rokem se začíná s tvarováním keřů. Keř je tvarován během 4-5 roku. Jednou ročně je sestříhut, buď na konci zimy nebo v době sucha. Tím vznikají keře vysoké 70-100 cm. Pravidelný ořez nutí keře tvořit nové výhonky. Vždy po 6 letech jsou keře zmlazovány. K okopávání dochází 2x či 3x ročně.

Sběr čajových listů je obvykle započat čtvrtý rok po výsadbě, výsledky první sklizně nejsou většinou požadované kvality. Na velkých plantážích je čaj sklízen 4x až 5x do roka, v příznivých podmínkách je v některých oblastech sklízen celoročně (15x až 30x ročně). Sklízení čajových listů probíhá většinou ručně. Výjimky tvoří např. čajové plantáže v Kavkazské oblasti, kde je čaj sklízen čajovými kombajny. Protože jsou kladeny vysoké nároky na správné ulamování lístků a na hygienu při sběru a zpracování, znamená ruční sběr vyšší kvalitu čaje.

Při ručním sběru mladé výhonky odštipují sběračky mezi palcem a ukazovákem. Tyto výhonky se nazývají fleš, ta je složena z listového pupenu a 2-5 mladých lístků. Kvalita fleše závisí na počtu mladých lístků. Jelikož kvalita sebrané suroviny do značné míry ovlivňuje následnou produkci čaje, třídí se do několika kvalitativních skupin. Roztříděná surovina se poté použije k produkci různých druhů čaje.

Sklizené čajové listy jsou co nejrychleji dopraveny na místo zpracování.

Historie čaje  Státy produkující čaj  Příprava čaje  Zpracování čajovníku  Třídění čajů  Domů